Bao Xin Watch Co., Ltd.

No.33, Sec. 1, Zhongyang W. Rd.
32042 TAOYUAN CITY
Zhongli District Taiwan

Phone : 03-427-1347

Get Directions