Hsin Kuang Ming Watch Co., Ltd.

No.143, Zhongzheng Rd.
70041 TAINAN CITY
Taiwan

Phone : 886-6-2238101

Get Directions