Vincent Paul

1F., No.659, Mingshui Rd., Zhongshan Dist.
10466 Taipei City
Taiwan

Phone : 02 2533-6028
Fax : 02-2533-9922

Get Directions