Menu

Harmony world watch centre of Fuzhou Dayang jingdian store

2F, No.268, Bayiqi Beilu, Gulou District, Fuzhou City
350001 Fuzhou
Fujian
China
Phone: 59 188 590 680